Kredit atau CIcilan Mesin Fotocopy

Beli Mesin Fotocopy jadi Mudah dengan Kredit Mesin Fotocopy

Mengingat banyaknya permintaan pembelian mesin fotocopy dengan pembayaran sitem kredit, PT. mulyamitracopierindo akhirnya mengerluarkan fiture dengan sistem pembayaran baru dengan sistem kredit untuk memudahkan calon pelanggan yang mempunyai keterbatasan dana untuk pembelian unti mesin fotocopy baru maupun mesin fotocopy yang akan digunakan untuk keperluan usaha. apa itu sistem pembayran kredit dan bagiamna cara menggunakan fiture pembayaran dengan sistem pemabayaran cicilan atau kredit untuk pembelian mesin fotocopy.

Cara kerja Sistem Pembayaran Kredit Mesin Fotocopy

Seperti yang telah kami ulas diatas, sistem pembayaran cicilan atau kredit diperuntukan untuk anda yang mempunyai keterbatasan modal untuk pembelian mesin fotocopy baru maupun mesin fotocopy untuk keperluan usaha fotocopy.

Kami menggunakan sistem cicilan atau kredit dengan sistem syariah, artinya akad jual beli yang nantinya akan di aplikasikan dibuat sama dengan sistem syari yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Persyaratan Pengajuan Sistem Pembayaran Cicilan atau Kredit

Untuk bisa menggunakan layanan pembayaran degan sistem cicilan atau kredit, ada bebrapa persyaratan yang harus anda lengkapi, kami telah membuat form pengajuan untuk anda yang ingin memanfaatkan layanan ini. Semoga dengan adanya layanan dengan sistem cicilan atau kredit dapat memudahkan anda yang mempunyai keterbatasan modal untuk membeli unit meisn fotocopy baru untuk keperluan kantor maupun mesin fotocopy yang akan anda gunakan untuk keperluan usaha.